Chuyên thiết kế, cung cấp vật tư, thi công các loại nhà màng công nghệ cao

Chuyên thiết kế, cung cấp vật tư, thi công các loại nhà màng trồng dưa lưới, trồng rau thủy canh, nhà màng nông nghiệp kỹ thuật cao