Cung cấp thiết bị tưới nông nghiệp kỹ thuật cao

Cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt, đầu tưới phun sương Israel, các vật tư điều khiển hệ thống tưới khác trong nhà kính

Đang cập nhật!