Giới Thiệu

Chúng tôi là ai, làm gì, ở đâu, như thế nào, tại sao?

  • Cung cấp màng nhà kính nhà lưới, các mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao