Vật tư nhà kính

Cng cấp vật tư nhà màng, nhà kính, nhà lưới

  1. MÀNG NHÀ KÍNH

    MÀNG NHÀ KÍNH

    Màng nhà kính được dùng phía trên mái, có vai trò che mưa, giảm nắng, chống động sương .v.v.; hiện tại có các loại nhập khẩu từ Hàn quốc, Thái Lan, Israel, Bỉ, Tây Ban nha. Các loại màng trong nước với sức chịu đựng thường kém hơn so với hàng nhập khẩu
  2. LƯỚI CHE NẮNG
  3. PAS LIÊN KẾT NHÀ MÀNG NHÀ KÍNH
  4. NẸP NHÀ MÀNG NHÀ KÍNH
  5. ỐNG THỦY CANH
  6. THIẾT BỊ TƯỚI